Nordiskt möte om vuxnas lärande

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) inviterar NVL:s värdorganisationer och ansvariga personer i Norden för EU-agendan.

 
Foto: Vlada Karpovich Foto: Vlada Karpovich

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) har regelbundet arrangerat årliga möten med ansvariga personer i Norden för EU-agendan, Nordiska Ministerrådet och NVL:s värdorganisationer.

Mötena har hållits i det land som för tillfället innehar ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet. Denna gång inbjuder Finlands ordförandeskap och NVL er till ett online möte.

Syftet med mötet är:

  • att utbyta erfarenheter och diskutera eventuella samarbeten mellan organisationer som ansvarar för olika program som NVL, EU-Agenda och EPALE;
  • att träffa NVL: s värdorganisationer / ledare i organisationer och sätta viktiga frågor på dagordningen och eventuellt peka på teman som man önskar mer nordiskt samarbete om;
  • att höra vad som är nytt och aktuellt inom det nordiska samarbetet och EU-Agendan.

Kontakt:

Johanni Larjanko, NVL koordinator i Finland, johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi
Antra Carlsen, NVL huvudkoordinator, antr@via.dk

I samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

Material och presentationer

Program

Del 1

Del 2

Del 3

Opetus-Ja Kulttuuriministerio