Nordiskt nätverk för Vägledning: Mötesplan 2014

Fyra möten är planerade för år 2014.

 
Nordiskt nätverk för Vägledning: Mötesplan 2014 Unknown/norden.org

18 - 20 mars, Konferens och nätverksmöte i Nuuk
Konferens: Nätverket bidrar med workshops på konferensen "Vejledning i Arbejdslivet" i Nuuk. 
Nätverksmöte: En arbetsplan för kartläggningen om vägledningen roll i valideringsprocessen diskuteras och fastställs på nätverksmötet efter konferensen. 

10 - 12 juni, Konferens och nätverksmöte i Reykjavik 
Konferens: Ev. medverkan på en workshop på konferensen "Nordiske broer for livslang læring". 
Nätverksmöte: Presentation av arbetet med karriärhanteringen (CMS) i Norden samt diskussion om nätverkets roll i processen. Uppföljning av kartläggning om vägledningens roll i valideringen. Presentation av planerna runt finlandssvenska vägledardagar den 8 - 9 oktober och diskussion om ett eventuellt möte med NFSY. Spridningen av skriften "Mångkulturella möten i professionell vägledning" följs upp. Diskussion om en utredning om koordineringen och samordningen av vägledningen i Norden. 

8 - 9 oktober, Finlandssvenska vägledardagar och nätverksmöte i Helsingfors
Seminariet: Nätverket deltar och ev. bidrar till vägledardagarna. 
Nätverksmöte: Uppföljning av pågående arbeten: karriärhantering (CMS), vägledningens roll inom valideringen samt koordineringen och samordningen av vägledningen i Norden. Preliminära planer för verksamhetsplan 2015. 

3 - 4 december, Nätverksmöte i Köpenhamn eller Stockholm
Genomgång av och ev. uppdatering av information på nätverkets webbsida. Nätverkets verksamhetsplan för 2015.