Nordiskt samarbete i forskning av inlärning

 
Nordiska forskningsfinansiären Nordforsk har nominerat Inlärningsforskningscentralen till en del av ett toppforskningsnätverk med enheter från universiteten i Göteborg, Oslo och Tallinn. Projektet som startar i början av nästa år heter NordLearn – Nordic Centre for Research on Learning and Media. Målsättningen är att förstärka sådan forskning och vetenskaplig fortbildning i de medverkande enheterna som fokuserar på de utmaningar och möjligheter av inlärning som utgörs av
teknologi och media.
Nordforsk har beviljat över en miljon norska kronor för projektet.
www.otuk.utu.fi/en