Nordiskt samarbete om arktisk strategi

 
Nordiskt samarbete om arktisk strategi PERNILLE INGEBRIGTSEN/ARCTIC FRONTIERS 2015

Sverige, Finland och Norge bör utforma en gemensam arktisk strategi. Miljövänlig gruvdrift och nedkyld naturgas, så kallad LNG, kan bli drivkrafter för tillväxten i regionen tillsammans med arktisk turism. De tre länderna bör bli världsledande inom is- och kallklimatteknik, hävdas det i ett nytt förslag.

Förslaget bygger på en utredning som beställdes av statsministrarna i de tre länderna i april i fjol och som presenterades under Arctic Frontiers-konferensen i Tromsö, där statsminister Erna Solberg från Norge, hennes kollega Alexander Stubb från Finland och den svenska strategiministern Kristina Persson diskuterade förslaget.

Utredningen har koncentrerats kring om de drivkrafter där man ser störst potential och vilka politiska grepp som måste tas. Det handlar om LNG och förnybara energikällor, där Norge ligger i täten, grönare gruvdrift, med Sverige längst fram, och ökad turism, där Finland tar ledartröjan. Samt is- och kallklimatlösningar, som bygger på spjutspetsteknik från alla tre länderna.

Många av förslagen är sådant som inte är förbehållet de arktiska områdena, som att gränshinder bör tas bort och att arbetskraften lättare bör kunna flytta mellan länderna genom att yrkesutbildningar automatiskt godkänns i grannlandet.

- En finsk elektriker som vill jobba i Norge måste till exempel ta en sex månader lång kurs för att godkännas av myndigheterna där, påpekade Risto Pentillä.

Läs mer

Källa: Svenska Dagbladet