Nordiskt seminarium – en del av Världskonferensen

 

I juni 2011 arrangerar den globala vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationen International Council for Adult Education (ICAE) sin världskonferens i Sverige. Det blir en samling kring vuxenutbildningens och folkbildningens roll i världen, ca 800 personer förväntas delta.
I samband med världskonferensen arrangeras olika mötesplatser: Folkbildningsrådet ordnar en nationell folkbildningskonferens, den europeiska organisationen EAEA inviterar sina medlemmar till ett europeiskt möte och generalförsamling och Nordiska ministerrådets rådgivningsgrupp Samarbete för vuxnas lärande (SVL) och Nätverket för vuxnas lärande (NVL) ordnar ett nordiskt seminarium. 
Det nordiska seminariet arrangeras tisdag den 14 juni kl 16.30 – 18.00 och torsdag den 16 juni kl 14.00 – 15.30. Finlands ordförandeskap i SVL öppnar seminariet. Det första programpasset tar upp Confintea resultat med fokus på Norden som kunskapsregion och det andra världskonferensens teman och nordiska framtida åtgärder.
Programmet för det nordiska seminariet kommer att länkas till konferenssidan samt publiceras på NVL:s Kalender –sida:  Deltagarna i det nordiska seminariet kan delta i världskonferensens program.

Mer om Världskonferensen: WWW 
Inbjudan till seminariet: PDF
Anmälan: WWW