Nordiskt seminarium – en del av Världskonferensen

 

I juni 2011 arrangerar den globala vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationen International Council for Adult Education (ICAE) sin världskonferens i Sverige. Det blir en samling kring vuxenutbildningens och folkbildningens roll i världen, ca 800 personer förväntas delta.

I samband med världskonferensen arrangeras olika mötesplatser: Folkbildningsrådet ordnar en nationell folkbildningskonferens, den europeiska organisationen EAEA inviterar sina medlemmar till ett europeiskt möte och generalförsamling och Nordiska ministerrådets Rådgivningsgrupp för nordiskt samarbete om vuxnas lärande (SVL) och Nätverket för vuxnas lärande (NVL) ordnar ett nordiskt seminarium.

Det nordiska seminariet är kopplat till världskonferensens teman och tar upp Confintea VI resultat med fokus på Norden som kunskapsregion. Anmälan till det nordiska seminariet skall göras i samband med anmälan till världskonferensens. Inbjudan och program hittar man på NVL:s Kalender –sida, information är också länkat till konferenssidan.

Mer om Världskonferensen, inbjudan och anmälningsblankett: WWW