Nordiskt seminarium om framtidens kompetensbehov

Nordiskt seminarium om framtidens mobilitet och samarbete i Norden.

 

Det finska ordförandeskapet för Nordiska Ministerrådet arrangerar ett seminarium 25-26 augusti kring ”Framtidens mobilitet och samarbete i Norden”. Frågor som ställs är bland annat hur vi främjar mobilitet mellan de nordiska länderna idag, vilka är framtidens kompetenser och hur skall utbildningen utvecklas för att framtidens studerande skall vara kompetenta på arbetsmarknaden.

Anmäl dig senast den 11 augusti 2016 här

Läs mera om seminariet

 

Paasitorni.jpg