Nordiskt seminarium om vuxenvägledning 2011

 
Nordiskt seminarium om vuxenvägledning 2011 Johannes Jansson /norden.org

Bildningsforum ordnande i samarbete med NVL ett seminarium om vuxenvägledning vid Vasa arbis den 28 april 2011.

 
Nedan följer presentationerna från seminariet:
 
Den isländska modellen för studie- och yrkesvägledning
Fjóla María Lárusdóttir, Arbetslivets Utbildningscenter på Island
PDF
 
Karriereveieledning i Norge, status og nasjonale utfordringer
Camilla Alfsen, seniorrådgiver, Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
PDF
 
Udfordringer i arbejdsmarkeds- og uddannelsesvejledning i tyndtbefolkede områder med særligt blik på hur vägledningsservice byggts upp på Grönland
Johannes Jensen, konsulent, Center for Vejledning i Grønland
PDF
 
Utarbetandet av strategin för livslång vägledning
Kai Koivumäki
, konsultativ tjänsteman, Arbets- och näringsministerie
PDF
 
Utvecklandet av vuxenutbildningsservicen i Svenskfinland
Anne Lindgren, projektledare, EDU-vuxen projektet
PDF