Nordiskt vägledarnätverk

 
Nordiskt vägledarnätverk Nikolaj Bock/ norden

Nordiskt vuxenvägledarnätverk har som uppdrag att bidra till kompetensutveckling av vuxenvägledarna och till erfarenhetsutväxling bland nordiska vägledningsmiljöer. Nätverket medverkar utvecklingen av vägledningstjänsterna för vuxna genom att sprida information om policy och praxis.

 

Aktuellt 2013 

• Nätverket skapar ett nordiskt forum för diskussion och erfarenhetsutbyte om vägledningspolicy i de nordiska länderna och ett tätare samarbete med ELGPN.
• Nätverket arrangerar en nordisk konferens om vägledarnas kompetensutveckling med speciell fokus på mångkulturella kompetenser och arbetslivskunskap samt användarnas involvering i utvecklingen av vägledningstjänsterna. Målgruppen för seminariet är nordiska utbildare, forskare och praktiker inom branschen samt NFSY. Konferensen arrangeras i mars 2013.
• Nätverket följer upp diskussioner och resultat från den nordiska vägledningskonferensen.
• Nätverket fortsätter att arbeta med vägledarnas kompetensutveckling och har ett fokus på vägledningens roll inom valideringen i förhållande till arbetslivet. I anslutning till arbetet utbyter nätverket erfarenheter med NVLs expertnätverk för Validering om vägledarens roll i valideringsprocessen.
• Nätverket fortsätter att förbereda ett gemensamt möte med NFSY.
• Nätverket beskriver vägledningssystemenen i Grönland, Åland och Färöarna på nordvu.net samt uppdaterar beskrivningen för Finlands del.
• Finland har under ESF-perioden (Europeiska socialfonden) 2007-2013 satsat på ett stort antal projekt för att förbättra vägledningstjänsterna för vuxna. Nätverket följer upp resultat från projekten och förmedlar information om det som är intressant ur nordisk synvinkel.
• Nätverket följer upp Nordplus-projektet "Vala" som har som mål att utveckla samarbete mellan institutioner med vägledarutbildningarna inom högre utbildningen.
• Nätverket bidrar till planeringen och genomförandet av ett vägledarseminarium på Island i början av juni 2013.
• Nätverket bidrar till planeringen och genomförandet av en vägledarkonferens på Grönland 2014.

 

 

 

Mötesplan 2013

13–15 mars
Nätverksmöte i Göteborg i samband med vägledningskonferensen: planering av vägledarseminariet på Island, diskussion om utförandet av arbetet med vägledarnaskompetensutveckling inom valideringen

6–8 juni
Nätverksmöte i Reykjavik: uppföljning av konferensen, uppdateringar och informationsspridning på webben, arbete med kompetensutveckling

3–4 okt.
Nätverksmöte i Norge: preliminära planer för konferensen på Grönland, nätverkets verksamhetsplan år 2014

3–4 dec.
Nätverksmöte i Köpenhamn, delvis gemensamt med Valideringsnätverket: diskussion om vägledningens roll inom valideringen, konferensen på Grönland.

Medlemmar i nätverket:

Danmark
Carla Tönder Jessing, Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling
Peter Plant, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU
Mette Werner Rasmussen, Jobcenter Köpenhamn

Finland
Carola Bryggman, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Raimo Vuorinen, Jyväskylä Universitet

Färöarna
Hanna Jensen, Studentaskúlin og HF-skeiðið í Eysturoy

Grönland
Beth Krogh, Center for Vejledning i Grønland

Island
Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Education and Training Service Centre
Anna Sigurdardóttir, Islands Universitet
Gudbjörg Vilhjalmsdóttir, Islands Universitet

Norge
Erik Hagaseth Haug, Karrieresenter opus Gjøvikregionen
Ingjerd Lorange, Norwegian Agency for Lifelong Learning, Vox

Sverige
Anders Lovén, Malmö Högskola
Ann-Christine Ringström, Malmö Högskola
Tomas Mjörnheden, Vuxenutbildningen i Göteborg

Åland
Johan Tronestam, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

NVL
Pirkko Sartoneva, koordinator,Medborgarinstitutens förbund MiF
pirkko.sartoneva(ät)vsy.fi

 

 

Arbetslivskompetens i nordisk vägledning:

 

Relaterade artiklar i DialogWeb: 

 >>>Lyft för vägledningen >>>

>>>Kunde møter karriereveileder>>>