Nordmenn skal få fart på karrieren med e-veiledere og selvhjelpressurser

Norge satser stort og bredt på nasjonal digital karriereveiledning. Den digitale tjenesten skulle vært ferdig i høst, men for å sikre kvalitet og for å involvere de nye regionene er utviklingsfasen utvidet, og lanseringen planlagt høsten 2020.

 
Foto: pexels.com, Tim Gouw Foto: pexels.com, Tim Gouw

Prosjektet er omfattende. Det er Kompetanse Norge som har fått oppdraget med å bygge opp den digitale karriereveiledningen sammen med utdanning.no i Utdanningsdirektoratet. En gruppe på om lag ti personer med prosjektleder Ingrid Kulseng-Varmedal i spissen arbeider med både innhold, tekniske løsninger, kvalitet og presentasjonsform.

– Vi skal lage en tjeneste for hele befolkningen, for folk i alle aldre og med vidt forskjellige behov. Vår oppgave er å sikre at veiledningsprosessen blir så god som mulig.
Det er gjort et grundig forarbeid. Prosjektgruppen har også vært på studieturer og sett på tilsvarende tjenester i andre land. De har blant annet kunnet trekke veksler på de danske erfaringene med digital veiledning.

Tjenestedesign

– Vi har jobba mye med tjenestedesignprosessen. Det handler om å rette fokus mot sluttbrukeren, forteller en engasjert prosjektleder til DialogWeb. – Vi skal bygge opp en integrert tjeneste, der brukeren få tilgang til et bredt tilbud på flere flater. Både telefon, chat og nettsted med omfattende informasjon og selvhjelpsressurser inngår i tjenestedesignet.

Tjenestedesign er et nokså nytt begrep som betyr å utvikle brukerrettede og helhetlige digitale tjenester som gir brukerne meningsfylte tjenesteopplevelser, ifølge Wikipedia. 

  Ikke alle er fortrolig med å bruke nett og chat. Blir det altså mulig å bruke telefonen også? 

– Ja, vi har vurdert det slik at noen kvir seg for å henvende seg på digitale flater, de synes det er enklest å ringe. Derfor vil telefon inngå som en av flere mulige kontaktpunkter.

– Hva med å utvikle en chatbot, en «svarautomat», uavhengig av veiledere?

– Dette satser vi ikke på i første omgang, men det kan kanskje bli aktuelt seinere.

Kvalitetsrammeverk

Kompetanse Norge har også fått et annet stort oppdrag, nemlig å lage et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning som skal gjelde i alle sektorer og for alle typer karriereveiledning. En egen gruppe jobber med rammeverket, som handler både om etiske retningslinjer, kompetansestandarder og en modell for karrierelæring. Rammeverket skal bli et nyttig verktøy både for karriereveiledere og andre som har ansvar for tjenesten.

– Vi vil ta i bruk og operasjonalisere kvalitetsrammeverket både i utviklingen av nettstedet og e-veiledningstjenesten. Så vil vi evaluere fortløpende og gjøre forbedringer og tilpasninger. Karrieresentrene i fylkene er viktige. En henvendelse på en digital flate kan også føre til at brukeren henvender seg til nærmeste karrieresenter, sier Kulseng-Varmedal.

Utdanning.no

Tjenesten utdanning.no ble etablert for mange år siden. Den har omfattende informasjon om utdanning, yrker, hvilken utdanning som trengs for de ulike yrkene, og hvilke personlige egenskaper som kan være nyttige. Denne tjenesten har vært i drift i mange år og har høye brukertall. Det vil bli en kobling mellom karriereveiledningen og all informasjonen som finnes på utdanning.no. Også utdanning.no blir videreutviklet som en del av den nasjonale tjenesten. 

Mange venter

Det er mange som venter på at den digitale karriereveiledningen skal komme i drift. Mange er interessert i prosjektet og vil vite mer, forteller prosjektleder Kulseng-Varmedal. Ikke minst partene i arbeidslivet er interessert, naturlig nok.

– Karriereveiledning er et kompetansepolitisk virkemiddel som skal bidra til at arbeidslivet og samfunnet har den kompetansen vi trenger, og at individer får utnyttet og bidratt med sine ressurser.

Duk på bordet

Prosjektgruppen har nå et år på seg til å utvikle og finpusse den digitale tjenesten. Mye er på beddingen, og mye var også gjort da prosjektet ble etablert i fjor høst, understreker Ingrid Kulseng-Varmedal.

– Det var lagt duk på bordet for oss. Hun viser til utvikling av karrieretjenesten ved karrieresentrene gjennom mange år.

– Milepæler framover?

– Vi skal sette en organisasjonsmodell for den digitale tjenesten og ansette e-veiledere Den tekniske løsningen for veiledningstjenesten skal anskaffes, det har vi satt ut på anbud. Så har vi opplæringsfase og testfase.

Testfasen

I testfasen skal et brukerpanel gå inn og teste om tjenesten virker som tenkt.  Så blir det justering og finpuss før det braker løs for alvor i september 2020. 

– En slik tjeneste kan alltid bli bedre, og det legges inn en kontinuerlig evaluering med forbedring og utvikling av det som ikke måtte være optimalt, sier prosjektlederen.

Det vil også være viktig å legge til rette for forskning, gjerne følgeforskning, slik at en får vite mest mulig om hvordan veiledningen treffer, og hvor mye den brukes av de ulike aldersgruppene.

Et eksempel 

Hvordan kan den digitale karriereveiledningen egentlig fungere? Dette er et tenkt eksempel: Jeg er 28 år og står uten annen utdannelse enn allmennfag fra videregående skole. Siden skoleslutt har jeg hatt forskjellige jobber, men er bestemt på å kvalifisere meg til et yrke. Jeg har ikke lyst å studere, selv om jeg har brukbare karakterer og generell studiekompetanse. Dessuten har jeg hørt at det er stor etterspørsel etter folk som kan IT-drift. Siden jeg synes jeg er god på å ordne med datamaskiner, kunne det vært gøy å satse på. La meg sjekke. Jeg går inn på den digitale karriereveiledningen og skriver raskt inn et spørsmål i chaten. «Hva slags skoler må jeg ta for å utdanne med innen IT-drift?» Jeg chatter med e-veilederen, som gir meg mye nyttig informasjon og også aktuelle lenker til mer informasjon. Jeg går inn på lenken og finner at jeg kan satse på å bli IKT Servicemedarbeider eller IT-administrator.

Servicemedarbeider er utdanning på videregående skoles nivå med fagbrev, den andre er høyere utdanning. Jippi, her er det muligheter. Jeg kan finne enda flere mulige yrkesvalg innen IKT. Best å lese om hvilke personlige egenskaper som trengs også. Men så var det alt omkring søkning, skoleopptak, lånekasse, flytting, studenthybel og mye mer. Kanskje jeg skal ta en tur innom et karrieresenter, dersom det finnes i nærheten. Eller benytte meg av chaten hos e-veilederen. Det er det enkleste, synes jeg.

Hva skal barnet hete?

Prosjektleder vil ennå ikke røpe hva «barnet» skal hete, hva vi skal taste inn for å komme til en digital karriereveileder. Skal en følge i jernbanesporet hvor NSB ble til Vy, må det bli noe kort og fyndig. 

Norge vil lovfeste rett til karriereveiledning

Den norske regjeringen foreslår å lovfeste at alle fylkeskommuner skal ha et gratis tilbud om karriereveiledning for alle innbyggere. For at fylkeskommunene skal bli i stand til å gi et slikt tilbud, vil den digitale tjenesten være svært viktig, selv om den ikke inngår i lovforslaget.

– Vi må oppdatere kunnskapen vår gjennom et helt arbeidsliv. Karriereveiledning skal bidra til at flere holder seg i arbeid og gi næringslivet kompetansen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om saken.

I alle fylker

I løpet av høsten vil det være karrieresentre i alle fylker, men det er per i dag ingen fylkeskommuner som har plikt til å tilby karriereveiledning til befolkningen. Regjeringen foreslår nå å lovfeste fylkeskommunenes ansvar for å gi et slikt tilbud.

Målet med regjeringens kompetansereform Lære hele livet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse, og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Da er tilgang til karriereveiledning et viktig tiltak. Se artikkel her. 

Kompetansepolitikk

Fylkeskommunene er en viktig kompetansepolitisk aktør. De har allerede ansvar for å bestemme størrelsen på utdanningstilbudet i videregående opplæring og fagskoler. Med dette lovforslaget utvider vi fylkeskommunenes ansvar. Jeg mener at de kan gi god veiledning ved å se tilbudene i sammenheng med det lokale næringslivets behov, sier utdanningsministeren videre.

Forslaget om karriereveileding blir sendt ut på høring med frist 29. november.