Nordplus Voksen

 

 
12-12-2006
Næste ansøgningsfrist er 1. marts 2007 og gælder samtlige projekttyper. Der kun er én ansøgningsfrist i 2007.
Der er for året 2007 fastlagt 4 indsatsområder:
• Livslang læring – især fokus på udvikling af redskaber og metoder til identifikation og dokumentation af realkompetencer erhvervet på arbejdspladsen og gennem folkeoplysningsaktiviteter,
• Kvalitetsudvikling i læringsaktiviteter,
• Effektmåling af indsatsen for voksnes læring, fx gennem udvikling af redskaber til systematisk vurdering af effekten af læring,
• Voksnes basisfærdigheder, dvs. læse-, skrive-, regne- og IT-færdigheder, med fokus på best practice.
Ansøgninger, der falder inden for ét af de 4 områder vil have særlig høj prioritet, forudsat at de lever op til de generelle regler og betingelser som gælder for Nordplus Voksen. Der er årligt ca.8 mio danske kroner til rådighed, og mindst to lande skal være repræsenteret i en ansøgning. Programmet giver tilskud til forskellige former for mobilitets- og samarbejdsprojekter. Mobilitetsprojekter omfatter udveksling mellem organisationer i Norden. Samarbejdsprojekter omfatter tilskud inden for tre forskellige projektformer:
• tematiske netværk
• udviklingsprojekter
• kortlægningsprojekter.