Nordplus Voksen informerar

 

Få inspiration til nordiske projekter indenfor voksenlæring. Nordplus inviterer til fælles skandinavisk informationsmøde om Nordplus Voksen den 4. december 2015.

På mødet bliver du præsenteret de konkrete tilskudsmuligheder Nordplus Voksen tilbyder, og du får indblik i andre institutioners erfaringer med tværnationale projektsamarbejder. Du får også lejlighed til at diskutere konkrete ideer og indgå i netværk med andre skoler og institutioner i Skandinavien.

Informationsmødet retter sig mod undervisere og personale fra organisationer, som arbejder med voksenlæring og folkeoplysning i Danmark, Sverige og Norge.

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig her.

Malene Vangdrup
Fuldmægtig
Internationale Uddannelsesprogrammer
Direkte tlf. +45 7231 8899