Nordplus-kontaktseminarium

 
På kontaktseminariet är det möjligt att finna samarbetspartners till kommande projekt och ansökningar från andra nordiska länder, självstyrande områden och Baltikum. Deltagarna kan representera Nordplus-programmens alla organisationstyper, allt från daghem till högskolor och vuxenutbildningsorganisationer, andra organisationer och föreningar som främjar livslångt lärande samt den privata och offentliga sektorn.
Kontaktseminariet har två prioriteter

Ansökare som planerar projekt, som stärker samarbetet mellan utbildning och arbetsliv samt projekt som främjar användning och förståelse av nordiska språk prioriteras när deltagare väljs ut. De olika målgrupperna och länderna har i viss mån egna deltagarkvoter så att fördelningen blir balanserad.

Mer info: www.nordplusonline.org