Nordplus-nyheter

 

Nordplus -programmens elektroniska ansökningsblankett
är nu tillgänglig på Nordplus programmens hemsidor www.nordplusonline.org. Där finns också Nordplus Handbook 2010 på engelska och skandinaviska.

Ansökningstiden för Nordplus Horisontal utgår 1.3.2010
Nordplus Horisontal är ett av de fyra delprogrammen inom Nordplus ramprogrammet. Horisontal förenar Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning och Nordplus Vuxen samt ger möjlighet för nya bredare partnerskap inom livslångt lärande.
Projekt- och nätverksaktiviteterna måste inkludera aktörer från minst två utbildningsstadier. Verksamheten kan t.ex. innehålla samarbete mellan högskolor och grundskolor eller mellan yrkesutbildning på andra stadiet och vuxenutbildning. Stöd ges till läroanstalter, organisationer, institutioner, föreningar och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande.
Närmare information om programmet, Nordplus handbok samt länk till den elektroniska ansökningsblanketten hittas på sidan www.nordplusonline.org.