Nordplus-programmen inbjuder till kontaktseminarium

Den 30-31 oktober 2013 ordnas ett gemensamt kontaktseminarium för alla Nordplus-programmen i Stockholm. På kontaktseminariet är det möjligt att finna samarbetspartners till kommande projekt och ansökningar från andra nordiska länder, självstyrande områden och Baltikum.

 

Deltagarna kan representera Nordplus-programmens alla organisationstyper, allt från daghem till högskolor och vuxenutbildningsorganisationer, andra organisationer och föreningar som främjar livslångt lärande samt den privata och offentliga sektorn. 

Kontaktseminariet har två prioriteter 

Ansökare som planerar projekt, som stärker samarbetet mellan utbildning och arbetsliv samt projekt som främjar användning och förståelse av nordiska språk prioriteras när deltagare väljs ut. De olika målgrupperna och länderna har i viss mån egna deltagarkvoter så att fördelningen blir balanserad. 

Ansökningsfristen går ut den 15 september 2013 – platsantalet är begränsat! 

Ansökan lämnas via Espresso-ansökningssystemet http://espresso.siu.no/espresso senast den 15.9.2013. Deltagandet är gratis och resekostnader och övernattningar (två nätter) ersätts. Ca 200 deltagare förväntas allt som allt. 

Mer information om kontaktseminariet och Nordplus-programmen: www.nordplusonline.org
 E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi