Nordplus-puiteohjelma: Uusia koulutus- ja liikkuvuusmahdollisuuksia Pohjoismaissa ja Baltian maissa

 

Nordplus-puiteohjelmaan kuuluvat seuraavat alaohjelmat:
• Nordplus Junior (peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset)
• Nordplus Korkeakoulutus (yliopistot ja korkeakoulut)
• Nordplus Aikuiskoulutus (elinikäinen oppiminen ja täydennyskoulutus)
• Nordplus Horisontal (yhteistyö eri koulutussektoreiden välillä ja innovatiiviset hankkeet, jotka ylittävät perinteisten kategorioiden rajat)
Tammikuusta 2009 tarjolla on myös viides ohjelma, Nordplus Kieli ja Kulttuuri. Yhteinen haku- ja raportointijärjestelmä ARS on nyt hakijoiden käytössä:
LINKKI

Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman painopisteet vuonna 2009 ovat seuraavat:
• Opitun tunnistaminen ja tunnustaminen
• Opetuksen laadun parantaminen ja sen sopeuttaminen opiskelijoiden tarpeisiin
• Aikuisten perusvalmiudet (luku-, kirjoitus-, lasku- ja atk-taidot)
• Ilmaston muutos ja ympäristökysymykset, mutta myös esimerkiksi yrittäjyys ja muut keskeiset aihepiirit
Lisätietoa painopistealueista:
CIMO (Suomi)
Cirius (Tanska)

Meneillään oleva Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman hakuaika päättyy 2. maaliskuuta. Cirius ja NVL järjestävät 2. helmikuuta seminaarin, jossa harjoitellaan hankehakemusten kirjoittamista.
Lisätietoa seminaarista