Norge

 

Norge


Evaluering - kvalitetsreformen

Målene for Kvalitetsreformen kan oppsummeres i tre punkter: Kvaliteten på utdanning og forskning skal bli bedre, intensiteten på utdanningen skal økes og internasjonaliseringen skal økes. Her er evalueringen der man ønsket å få svar på studiestruktur
• læringsmiljøet ved institusjonene,
• kvalitet i utdanning og forskning,
• studieatferd og studievaner
• hvordan reformen påvirker institusjonenes ledelse og prioriteringer
Länk till NIFU

Kvalitetsnormer for fjernundervisning:

www.nade-nff.no/files//Kvalitetsnormer.pdf

Kvalitetssikring av Voksnes Læring i Norge

- Et oppsummeringsnotat fra NVLs nettverksgruppe
pdf

NOKUT

har ansvar for å kvalitetssikre og godkjenne utdanningsinstitusjonene på høyskole/universitetsnivå og tertiærutdanning (yrkesretteutdanning mellom videregående skole og høyskole/universitet) – enten den er offentlig eller privat. Studieforbundene i Norge arbeider aktivt med å finne kvalitetssystemer som er synlige, gjenkjennelige og troverdige, bl.a. gjennom prosjektet KVASS og Kvalitetsutvalget.
www.nokut.no

Om begrepet kvalitet i utdanning

av Harald Skulberg. Utredning 2002/6, utarbeidet i avdelning for utredning i Utdanningsforbundet
pdf, 53 sidor

Studieforbundene i Norge

har gjennom prosjektet KVASS arbeidet med kvalitetssikring av kursplaner, nivåplassering og kursbevis.
www2.vofo.no/kvass/

Utdanningsforbundets faktaark

om forslag til europeisk kvalifikasjonsrammeverk, EQF:
Länk (pdf)

Foto: Karin Beate Nøsterud /norden.org
Foto: Karin Beate Nøsterud /norden.org