Norge

 

Norge


Grønn Hverdag

er et nettverk av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Sammen gjennomfører vi en nasjonal miljødugnad. Ved å velge mer miljøvennlige løsninger i vår egen hverdag, bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling i Norge og internasjonalt.   
www.gronnhverdag.no


Det grønne hjørnet i Ålesund

I kommuneplanen ”Ålesund2020” som ble ved tatt i 2008, er det nedfelt at kommunen skal satse på en bære kraftig utvikling; både økologisk, økonomisk og sosialt. Dette betyr at kommunen har forpliktet seg til en helhetlig og langsiktig satsning for et bærekraftig samfunn, også for den oppvoksende slekt og kommende generasjoner. ”Skal vi lykkes i å nå våre fremtidsvisjoner så krever dette et bredt samarbeid på ulike nivåer: Vi må samarbeidet med næringslivet, frivillige lag og organisasjoner, barnehager og utdanningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner, regionale og nasjonale myndigheter og ikke minst så må vi informere og aktivisere den enkelte innbygger i byen vår”. (Bjørn Tømmerdal)
www.alesund.kommune.no/sub/detgronnehjornet/

Idébanken

Idébanken arbeider for å fremme en bærekraftig utvikling ved å vise nye muligheter.
Du finner mer her:
www.idebanken.no

Læring for Bærekraft

NVL og Voksenopplæringsforbundet i Norge samarbeidet i 2006 om konferansen Læring for bærekraft. Du kan lese rapporten her:
www2.vofo.no/produkter/index.html

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig:
www.miljofyrtarn.no

Foto: Nikolaj Bock /norden.org
Foto: Nikolaj Bock /norden.org