Norge leder Norden

2017 leder Norge ordet i Nordiska ministerrådet.

 

Norges ordförandeskapsprogram, som utgör grunden för det nordiska regeringssamarbetet 2017, är uppdelat i tre huvudspår:

Norden i omställning
Vi ska främja nordisk konkurrenskraft, grön omställning, övergång till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, integration och hälsosamarbete.

Norden i Europa
Vi ska arbeta för att stärka vårt samarbete inom europeisk politik. En stark nordisk röst i den europeiska debatten gynnar både Europa och Norden.

Norden i världen
Vi ska vidareutveckla det nordiska, strategiska partnerskapet inom utrikespolitiken. 

Norge har också fokus på synergieffekter mellan det nordiska och det nordisk-baltiska samarbetet.

 

Program