Norge satser på lærlingsmodellen i Europa

 
Norge satser på lærlingsmodellen i Europa Magnus Fröderberg/norden.org

Nå blir Norge med i et europeisk nettverk som skal jobbe for at flere tar i bruk lærlingmodellen. Målet med alliansen er å bidra til at lærlingmodellen utvikles som suksessmodell over hele Europa.
Det vil være et stort behov for fagarbeidere i Europa i årene som kommer.

For å utveksle kunnskap og erfaringer om lærlingmodellen, skal nå Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) knytte seg til det europeiske nettverket European Alliance for apprenticeships (EAfA).
Läs mer
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon