Norge satser på nasjonal, digital karriereveiledning for alle

Politikken er klar. Hele den norske befolkningen skal få tilgang til karriereveiledning, enten ansikt til ansikt eller på nett. Planleggingen av en nasjonal, digital karriereveiledningstjeneste er i full gang.

 
Tromsøkontoret skal bli et kraftsentrum for nasjonal, digital karriereveiledning. Det er allerede full fart ved kontoret som skal være full bemannet i løpet av året. Tre av medarbeiderne, fra venstre seniorrådgiver Gloria Thorarensen, koordinator Anne-Lene Andresen og seniorrådgiver Randi Storli. Tromsøkontoret skal bli et kraftsentrum for nasjonal, digital karriereveiledning. Det er allerede full fart ved kontoret som skal være full bemannet i løpet av året. Tre av medarbeiderne, fra venstre seniorrådgiver Gloria Thorarensen, koordinator Anne-Lene Andresen og seniorrådgiver Randi Storli.

Tromsø den siste dagen i mai: Det er ti grader og våren er intenst grønn og nyutsprunget. DialogWeb besøker det nyopprettede kontoret til Kompetanse Norge. Her, i avishuset Nordlys, skal det fremover jobbes det med å utvikle en nasjonal, digital karriereveiledningstjeneste, i tett samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Veien du går

- Karriere betyr «veien du går», sier Anne-Lene Andresen, som er koordinator for etableringen av Tromsøkontoret. Alle i Norges land skal få tilgang til veiledning om egen, individuelle vei gjennom utdanning og arbeid. Dette er det ambisiøse målet, og en viktig del av arbeidet skal utføres her i Tromsø. Den politiske beslutningen var å flytte ti arbeidsplasser ut av Oslo. Nå er de første personene på plass, og i løpet av året er kontoret fullbemannet.

- Kjernespørsmålet er «hva har du lyst å jobbe med», ikke «hva vil du bli», sier Anne-Lene Andresen, som har lang erfaring fra karriereveiledning. For mange er møte hos en karriereveileder det puffet som skal til for å komme videre med utdanning og arbeid.

- Noen ganger er veiledningen som en liten dråpe, andre ganger som et helt hav, sier Andresen.

Karrieresentre i alle fylker 

Mye har skjedd på karriereveiledningsfronten de siste årene, og Kompetanse Norge har vært en pådriver. Det bør etableres karriereveiledning i alle fylker og på nett, heter det i en offentlig utredning fra 2016. Med unntak av Oslo har de øvrige fylkene etablert fysiske karrieresentre. Nordland har ni karrieresentre og Finnmark har to, men det betyr likevel svært lang reise reise for en del del av befolkningen dersom de får en time hos veileder.

En nasjonal, digital veiledningstjeneste 

For å styrke tilgangen til «nøytral og kvalitetssikret informasjon og øke tilgangen til profesjonell karriereveiledning», sier den nevnte utredningen at det også bør etableres et karriereveiledningstilbud på nett, en nasjonal, digital tjeneste. Den skal ha et nettsted med informasjon og selvhjelpsressurser og en e-veiledningstjeneste. Her har regjeringen fulgt opp anbefalingen og satset fra og med 2018 med 25 millioner kroner i potten. Nå er det satt fullt trykk på å planlegge. Et forslag til hvordan tjenesten bør utvikles er allerede utarbeidet og ligger til vurdering i Kunnskapsdepartementet. Så snart klarsignal er gitt, setter Kompetanse Norges folk i gang med å realisere planene samen med Utdanningsdirektoratet.

Kapasitetsmangel

- Det er kapasitetsmangel på karriereveiledning per i dag, derfor satses det friskt på en nettbasert tjeneste, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge. Mange ansatte, både i Tromsø og Oslo jobber med karriereveiledning, og det er tett samarbeid med enheten utdanning.no i Utdanningsdirektorartet. Utdanning.no har en nettbasert utdanningsoversikt og generelle yrkesbeskrivelser med tanke på unge som skal ta sine utdanningsvalg.

Hvorfor er karriereveiledning så viktig? 

For mange kan veiledning være den brikka som skal til for å komme seg videre med planer og utdanning for ei framtid der en kan både yte et bidrag i samfunnet og trives med egen innsats.

- Karriereveiledning er et viktig verktøy i en samlet kompetansepolitikk, sier Gina Lund. - Vi skal sikre omstillingstakten i arbeidslivet gjennom karriereveiledning, sier hun videre. Tromsø skal bli nasjonalt kraftsentrum for karriereveiledning, men det betyr neppe at veilederne skal sitte i Tromsø og veilede folk ut over i hele landet. De etablerte karrieresentrene i fylkene fortsetter sitt gode arbeid, og blir også viktige for den nettbaserte tjenesten.

Karriereveiledning skal ha et livslangt perspektiv, fra rådgivere på ungdomsskole og videregående skole til karrieresentrene som dekker de voksnes behov.

Fullt av engasjerte folk 

Kunnskapen som karrieresentrene har bygd opp er viktig for hvordan rammer og organisering av den nye, digitale tjenesten skal bli.

- Vi tar utgangspunkt i kompetansen ved karrieresentrene. Karriereveiledningsverdenen er full av spennende, engasjerte folk med solid kompetanse, sier Anne-Lene Andresen. Sentrene blir også i dag oppfordret til å ta i bruk flere digitale verktøy i karriereveiledningen. Kompetanse Norge har for eksempel arrangert en webinarrekke om digital karriereveiledning, hvor det gis kunnskap om hvordan karriereveilederne kan gi tilpasset og fleksibel karriereveiledning til den enkelte veisøker og ulike grupper.

- Det er gøy å få være med og utvikle et nytt felt, og dette er en framoverlent bransje, sier hun.

Fra toppen av landet

Utflytting av arbeidsplasser fra Oslo til andre steder i landet er et viktig politisk grep for å «ta hele landet i bruk», som det heter i enkelte slagord. Samtidig er det et grep som gir verdi og som kan bidra til å utvikle bedre tjenester.

- Du får et bredere perspektiv ved å være i Tromsø. Du lærer mer om hvordan det jobbes med karriereveiledning her nord, og du lærer for eksempel mer om karriereveiledning for den samiske befolkningen. Vi får nye innspill og bedre kunnskapsgrunnlag ved å være her, sier Andresen, som tidligere har jobbet i Østfold og Oslo. Dessuten er det trivelig å være i Tromsø.

- Folk er positivt nysgjerrige og interesserte i det vi holder på med. Anne-Lene Andresen skal tilbake til Østlandet, men ser stor verdi i kontoret i Tromsø. Dette synet deler hun med direktøren i Kompetanse Norge.

- Det gir oss perspektiv å ha et utblikk fra toppen av landet, sier Gina Lund.

Når vi kommer utpå høsten 2019 vil den digitale karriereveiledningen etter planen være i drift, og DialogWeb kan gjøre et nytt besøk, eller kanskje selv søke karriereveiledning.

Les mer 

Opptak fra webinarene «Digital karriereveiledning – gull, gråstein eller noe midt i mellom?». Les mer her eller her

Aktuell utredning:

NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn