Norge satser på videreutdanning

 

Vox gir stipend til lærere som vil videreutdanne seg i opplæring av voksne i basisferdigheter. Utdanningstilbudet er et samarbeid mellom Vox, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Vestfold. Det går over to semestre, og er en kombinasjon av samlinger og nettbasert læring. Det åpent for deltakere fra hele landet.

Les mer på: www.vox.no/no/Aktuelt/Satser-pa-videreutdanning/