Norja johtaa Pohjolaa

Norja on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2017

 

Pohjoismaiden hallitusyhteistyön perustan vuonna 2017 muodostava Norjan puheenjohtajakauden ohjelma on jaettu kolmeen teemaan:

  1. Muuttuva Pohjola
    Vahvistamme Pohjoismaiden kilpailukykyä muutoksessa kohti vihreää taloutta ja edistämme siirtymää vähäpäästöiseksi yhteiskunnaksi, kotouttamista sekä terveysalan yhteistyötä.
  2. Pohjola Euroopassa
    Tiivistämme yhteistyötämme Eurooppa-politiikassa. Vahva pohjoismainen ääni eurooppalaisessa keskustelussa hyödyttää sekä Eurooppaa että Pohjolaa.
  3. Pohjola maailmassa
    Kehitämme Pohjoismaiden strategista kumppanuutta ulkopolitiikassa. Norja keskittyy myös Pohjoismaissa tehtävän sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisen yhteistyön synergioihin.

Linkki ohjelmaan