Norja tarvitsee lisää työvoimaa

 
Työ- ja sosiaaliministeri Bjarne Håkon Hanssen esitteli vastikään työperäistä maahanmuuttoa käsittelevän suurkäräjäilmoituksen. Noin 77 000 ulkomaalaisella on työlupa Norjassa, ja 90 % heistä on Euroopan talousalueen maiden kansalaisia. Norja tarvitsee nyt lisää työvoimaa etenkin ETA-maiden ulkopuolelta talouskasvun ylläpitämiseksi. - Hallitus ehdottaa, että ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamista helpotetaan ja työnhakijat saavat mahdollisuuden aloittaa työnteon jo ennen työluvan saamista.
Lisäksi hallitus ehdottaa toimia, joilla pyritään parantamaan tiedonsaantia ja lyhentämään sekä yksinkertaistamaan ulkomaisiin työntekijöihin liittyvien asiakirjojen käsittelyä. Työn perässä Norjaan muuttaville ja heidän perheilleen halutaan myös antaa ripeästi tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä paremmat mahdollisuudet oppia Norjan kieltä ja yhteiskuntatietoutta.