Norjalainen konferenssi matemaattis-luonnontieteellisten ja teknisten aineiden opiskelijarekrytoinnista 28. maaliskuuta Oslossa

 

Joukko organisaatioita on ryhtynyt tutkimaan, miksi nuoret valitsevat tai jättävät valitsematta matemaattis-luonnontieteelliset tai tekniikan alan opinnot. Tutkimustuloksia aiotaan käyttää avuksi opiskelijarekrytointia edistävien toimien suunnittelussa. Konferenssissa esitellään tutkimushankkeiden tärkeimmät tulokset ja keskustellaan jo aloitetuista sekä suunnitteilla olevista toimenpiteistä. 
Konferenssi on kaikille avoin ja maksuton.

Lisätietoa: Naturfag.no