Norjalaiset haluavat lisää koulutusta

 
Parempi palkka ja mahdollisuus vaativampiin työtehtäviin ovat tärkeimpiä koulutukseen osallistumisen syitä. Yli puolet väestöstä kokee kuitenkin, että heidän osaamisensa ylittää työn vaatimukset – paitsi vieraiden kielten ja tietotekniikan alueilla. Tutkimus osoittaa myös, että aikuisille suunnatusta opintotarjonnasta pitäisi tiedottaa paremmin. Vain 13 % kyselyyn vastanneista tiesi, että aiemmin hankitusta osaamisesta voi saada todistuksen ja että opiskeluaikaa voidaan lyhentää sen perusteella. Alla linkki vuoden 2008 Vox-barometriin.
Lue lisää...