Norjan hyödynnettävä MOOC-koulutuksen potentiaali

Kesäkuussa 2013 Norjan hallitus nimitti toimikunnan selvittämään, mitä mahdollisuuksia ja haasteita MOOC:n (Massive Open Online Courses) ja vastaavien koulutusmuotojen lisääntynyt tarjonta tuo mukanaan.

 

Toimikunta on jo luovuttanut hallitukselle osaraportin, joka sisältää selkeitä suosituksia: ”Toimikunta suhtautuu myönteisesti MOOC:hen ja muihin verkkopohjaisiin tai verkko-opetusta ja lähiopetusta yhdistäviin koulutusmuotoihin. Toimikunnan mielestä Norjan tulee hyödyntää MOOC:n potentiaalia korkeakoulutuksen täydentäjänä tai osana. Tämä edellyttää viranomaisilta ja korkeakoulusektorilta strategisia toimenpiteitä ja asiantuntemusta”, raportissa todetaan. Raportti käsittelee MOOC:n levinneisyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti, kehityksen taustavoimia sekä millaisten toimijoiden ja koulutusten voidaan odottaa menestyvän. Lisäksi raportissa kerrotaan, millaisia ohjaus- ja tukijärjestelmiä koulutusohjelmiin aiotaan liittää ja millaisia laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä kehityksellä saattaa olla. Kesään 2014 mennessä toimikunnan on määrä luovuttaa laajempi raportti, jossa otetaan kantaa siihen, miten Norjan tulisi suhtautua tähän kehitykseen. 

Linkki raporttiin: PDF