Norrænn gæðaviti fyrir raunfærnimat – kominn út

Norræni gæðavitinn er jólagjöf NVL til allra þeirra sem vinna með raunfærnimat! Norrænt tengslanet um nám fullorðinna óskar öllum sem koma að fullorðinsfræðslu í Evrópu gleðilegra jóla!

 

Norræni gæðavitinn er verkfærakista til að meta framkvæmd raunfærnimats, stefnumótandi gögn og ferla sem og hæfni þeirra sem koma að framkvæmd raunfærnimats.

Verkfærasettið er ætlað stefnumótendum og þeim sem koma að þróun og framkvæmd raunfærnimats (matsaðilar, ráðgjafar og verkefnastjórar). Út frá öllum verkfærunum má móta og prenta út áætlun til að vinna með.

Verkfærin í hnotskurn

Matstæki fyrir stefnur tengdar raunfærnimati og framkvæmd

Markmið: Mat (til styttri tíma), eftirlit (til lengri tíma) með raunfærnimatskerfinu ykkar og setning viðmiða/tengingar á milli raunfærnimatskerfa.

Fyrir hverja: Einstaklinga sem koma að þróun raunfærnimatskerfa og stefnumótunar (t.d. menntayfirvöld og stefnumótendur) eða þá sem vinna að viðmiðasetningu (á milli starfsgreina eða jafnvel á milli landa).

Matstæki fyrir framkvæmd raunfærnimat og gæði

Markmið: Gæðatrygging og þróun gæðaferla fyrir mismunandi stig eða áfanga í raunfærnimati Fyrir hverja: Þá sem ber ábyrgð á gæðamálum; stjórnendur; verkefnastjórar í raunfærnimati

Fyrir hverja: Þá sem ber ábyrgð á gæðamálum; stjórnendur; verkefnastjórar í raunfærnimati

Sjálfsmatstæki fyrir matsaðila í raunfærnimati, ráðgjafa og verkefnastjóra

Notkun: Sjálfsmat byggt á ferlum sem matsaðilar, ráðgjafar og verkefnastjórar sinna í raunfærnimatsferlinu

Fyrir hverja: Matsaðila, ráðgjafa og verkefnastjóra sem vinna við raunfærnimat

Verkfærin eru til á ensku. Þau verða þýdd á önnur tungumál í nálægðri framtíð!