Norsk som levende språk

 
Norsk som språk er under press, ikke minst på grunn av medieutviklingen. Derfor vil kulturminister Trond Giske legge fram en melding om språkets tilstand i slutten av april.
En av utfordringene meldingen griper fatt i, er å opprettholde et fullverdig norsk vokabular innen næringsliv og akademia, to områder som er under sterkt engelsk språkpress. Giske vil ikke tvinge engelsk ut, men sørge for at norsk ikke får noen språkhull. Han er også opptatt av at språk er en viktig kulturbærer og at det å beherske språket, å kunne skrive, lese og uttrykke seg, kanskje er den viktigste forutsetningen for å kunne delta i demokratiet og å kunne ha innflytelse og makt over sin egen situasjon.