Norske lærere skal lære mer

 

Lærerløftet er den norske regjeringens strategi for mer kunnskap i skolen og bedret kvalitet på lærere og undervisning.

– Regjeringen vil skape en skole hvor elevene lærer mer. Kunnskap gir muligheter for alle, uansett bakgrunn. Kunnskap vil skape de arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden, og sikre velferden i tiårene som kommer, sier statsminister Erna Solberg.

Hovedpunktene i strategien er:

  • Alle elever skal møte en lærer med fordypning i matte, engelsk og norsk
  • 5-årig masterutdanning for lærerstudenter
  • Økte opptakskrav fra 3 til 4 i matte for å komme inn på lærerutdanningene
  • Ytterligere opptrapping av videreutdanning for lærere
  • Innføre forsøksordninger for nye karriereveier for lærere
  • Mer kompetanse til fylker, kommuner og rektorer for å skape kunnskapsskolen
  • Bygge lag og sterke faglige fellesskap i skolen 

Les mer om lærerløftet på Kunnskapsdepartementets sider her