Nu antas den nya agendan för global hållbar utveckling

 

Efter flera år av konsultationer med civila samhället och intensiva förhandlingar mellan stater har FN:s medlemmar enats om den slutgiltiga texten för Agenda 2030 – ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Agendan innehåller 17 universella mål och 169 delmål för en global hållbar utveckling som gäller samtliga av världens länder de närmsta 15 åren. På fredag 25 september antas Agenda 2030 formellt och skrivs under av FN:s medlemsstater på högnivåmötet för hållbar utveckling i FN:s högkvarter i New York.

- Agendan anses vara både ambitiös och transformativ, men det finns fortfarande en del som måste göras och stärkas, säger CONCORD Sveriges Hanna Hansson som just nu är på plats i New York. Inför högnivåmötet skickade en grupp svenska civilsamhällesorganisationer en rad rekommendationer till den svenska delegationen för att understryka vikten av genomförande och uppföljning.

Läs mer

Källa: Globalportalen