Nu skall Finland höja utbildningsnivån

Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

 

Ett verktyg är högskolornas och forskningens vision 2030-initiativ som publicerades i oktober och nu sjösätts. Ett av målen är att över 50% av finländarna skall genomföra en högskoleutbildning. Fem arbetsgrupper och en styrgrupp har tillsatts för att övervaka implementeringen. Undervisnings- och kulturministeriet förväntar sig förslag på mallar för det livslånga lärandet innan sommaren.

Visionen är ett led i försöken att vända den sjunkande trenden i Finland med allt färre som genomför en högre utbildning.

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer (på finska)