Nu startar övningsskolor i lärarutbildningen

Lärarstudenters praktik ska få högre kvalitet genom att den koncentreras till färre antal skolor. 40 miljoner kronor per år satsas för att starta så kallade övningsskolor. Lärarutbildningen gjordes 2011 om för att höja kvaliteten. Regeringen vill nu ytterligare stärka praktiken inom utbildningen, det som kallas verksamhetsförlagd utbildning. Idag sprids de allra flesta lärarstudenterna ut på ett stort antal skolor. Det finns brister i detta system, bland annat kan handledning och uppföljning bli lidande.

 

- Praktiken är nyckeln till en bra lärarutbildning. Det är i klassrummet studenterna lär sig yrket, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Regeringen har aviserat att man vill införa övningsskolor - skolor som tar emot ett större antal lärarstudenter och varje lärarstudent återkommer till samma skola under hela lärarutbildningen. Genom att samla många studenter på samma skola kan det byggas upp en organisation med fler kvalificerade handledare. Det blir också lättare för lärosätena att följa upp praktikperioden. De första övningsskolorna ska kunna starta under höstterminen 2014.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/18279/a/232100

Asta.Modig(ät)skolverket.se