Nuorille tekemistä: oikeus työhön tai muuhun toimintaan

 

Alle 25-vuotiaiden osalta tavoite on määrä saavuttaa 1. huhtikuuta 2010 mennessä ja muiden osalta 1. syyskuuta 2010 mennessä.  Työviranomaiset ovat saaneet tehtäväksi kehittää hankkeita ja toimintamuotoja, jotka mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen yhdessä ammattijärjestöjen, työnantajien ja kuntien kanssa.

Tähän mennessä on ideoitu viisi aloitetta, joiden avulla on tarkoitus luoda yhteensä kaksituhatta uutta työ- ja opiskelupaikkaa nuorille:
1. n. 450 uutta opiskelupaikkaa uusissa opinto-ohjelmissa 
2. n. 700 kurssipaikkaa työnhakijoille aikuiskoulutuskeskuksissa ja valmentavissa opinnoissa
3. n. 450 uutta harjoittelupaikkaa ja työpaikkaa yhdistyksissä ja muissa organisaatioissa 
4. n. 400 uutta vapaaehtoistyöpaikkaa
5. n. 400 uutta paikkaa työpajoissa ja hoitolaitoksissa