Nuorten haaste Pohjoismaille

 

Työryhmään kuului 25 eri puolilta Suomea kotoisin olevaa eritaustaista nuorta. He ovat viime keväästä lähtien pohtineet pohjoismaisen yhteistyön nykytilaa, tulevaisuutta ja arvoa sekä nuorten kokemuksia siitä miten yhteistyö toimii, miten se näkyy ja kuinka tavoitteet on saavutettu.

Lue lisää aiheesta: Formin.finland.fi