Nuorten näkemykset nuorisotakuusta

Nuorten mielestä nuorisotakuussa on myönteistä se, että se lisää valinnan mahdollisuuksia ja parantaa nuorten asemaa. Takuun ideaan he suhtautuvat positiivisesti, mutta näkevät käytännön toimissa kehitettävää.
Näin todetaan Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin toteuttaman hankkeen loppuraportissa.

 

Nuorten näkemysten lisäksi selvityksessä kartoitettiin, miten nuorisotakuuta toteuttavat ammattilaistoimijat tekevät yhteistyötä, millaiset käytännöt ovat osoittautuneet toimiviksi ja millaisia kehittämistarpeita ilmenee. 

Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Se tarjoaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. 

Lue lisää osoitteessa Minedu.fi.