Nuorten työllistymiseen tarvitaan yhteistyötä

 
Nuoret pääsevät nykyisin mukaan työelämään yhä myöhemmin. Nuorten työllistymisen helpottamiseen on ehdotettu lääkkeeksi muun muassa opintojen nopeuttamista ja yhteiskunnan ja yritysten välisen yhteistyön tiivistämistä esimerkiksi nuorten työharjoittelujaksojen osalta. Pidentyneet opiskeluajat ovat yksi syy ongelmiin, mutta kansallisen koordinaattorin Lil Ljunggren Lönnbergin valmistamassa mietinnössä mainitaan muitakin syitä. Selvityksessä korostetaan myös sitä, että on tärkeää säilyttää ruotsalaisen koulutuksen korkea laatu. Nuorten koulutus- ja ammatinvalintaa tulisi helpottaa paremman tiedottamisen ja tiiviin työelämäyhteistyön keinoin. Työmarkkinoilla pärjäävät parhaiten ne nuoret, joilla on jokin lukiokoulun (gymnasieskola) jälkeinen koulutus. Opintoajat venyvät kuitenkin usein liian pitkiksi. Sekä oppilaitoksille että opiskelijoille on tarjottava selkeämpiä kannustimia valmistumisaikojen lyhentämiseksi.