Ny OECD-rapport om islandsk økonomi: prioriteter og anbefalinger

Voksenlæring og kompetenceudvikling støtter økonomisk genopretning. Det fremgår af en ny rapport fra OECD

 
Alvaro Pereira, direktør for afdelingen for landeundersøgelser i OECD's økonomiafdeling, præsenterede rapportens vigtigste resultater på en pressekonference sammen med finans-og økonomiminister Bjarni Benediktsson. Alvaro Pereira, direktør for afdelingen for landeundersøgelser i OECD's økonomiafdeling, præsenterede rapportens vigtigste resultater på en pressekonference sammen med finans-og økonomiminister Bjarni Benediktsson.

Generelt mener OECD, at bekæmpelsen af Covid-19 pandemien i Island har været vellykket, og at der er en vending på vej i økonomien. Denne gang blev der i rapporten ud over den sædvanlige drøftelse af den islandske økonomi lagt særlig vægt på offentlig støtte til innovation og klimaindsats.

Rapporten taler derudover blandt andet om, hvordan voksenlæring og kompetenceudvikling støtter økonomisk genopretning. OECD anbefaler følgende:

- Uddannelsessystemet skal fortsat være indstillet på skiftende kvalifikationsbehov. Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne bør fokusere på kompetencer, der forventes et stigende behov for, og som kan overføres på tværs af erhvervsområder.

- Island bør bevæge sig i retning af en mere omfattende tilgang til livslang læring. OECD taler om et forenklet system for efter-og videreuddannelse, bedre information om læring og finansiering af voksenuddannelse, og enklere valideringsprocesser.

- En bedre integration mellem skole- og arbejdspladsbaserede praktikophold i erhvervsuddannelserne. En ny forordning sikrer en bedre proces for dette.

Rapporten findes på engelsk her; side 67-68 omhandler kompetenceudvikling og side 73-75 omhandler deltagelse i voksenlæring.

Nyhed og foto er fra Islands regering.