Ny ”Strategi for Danmarks digitale vækst”

Den danske regering har fremlagt en strategi for digital vækst i Danmark.

 

Regeringen samarbejder med erhvervslivet om i alt 38 initiativer, der skal medvirke til at skabe rammer, der styrker virksomheders digitale omstilling og danskernes teknologiske og digitale kompetencer. Indsatsen rettes både mod uddannelser og ansatte, der er i arbejde.

  1. Etablere en digital hub for et styrket vækstmiljø i et offentligt-privat partnerskab med formålet at udvikle, tiltrække og formilde nyeste viden og kompetencer indenfor digitale teknologier
  2. Støtte et digitalt løft af SMV’er gennem rådgivning, hjælp til at udvikle og bruge ny teknologi
  3. Sikre digitale kompetencer til alle. Styrke viden, kompetencer og interesse for teknologiske og digitale arbejdsområder gennem en Teknologipagt (en platform til deling af erfaringer viden mm) med uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Gøre emnet obligatorisk i folkeskolen
  4. Fremme data som vækstdriver i erhvervslivet. Bl.a. ved at lette adgang til anvendelig data for SMV og øge muligheder for at bruge egne data.
  5. Støtte en mere agil erhvervsrettet regulering som fremmer mulighed for afprøvning af nye arbejdsmodeller
  6. Styrke IT-sikkerhed i virksomhederne

Visionen er at gøre Danmark til en ”digital frontløber”. Anbefalinger fra flere tidligere råd og paneler har indgået i udvikling af den nye strategi, bl.a. kan nævnes ”Disruptionrådet”, som regeringen nedsatte i 2017. I alt er der afsat 1 milliard kroner til strategiens initiativer frem mod 2025.

Læs strategien for Danmarks digitale vækst 

Læs om Disruptionrådet

 

https://www.regeringen.dk/partnerskab/