Ny betygskala beslutad

 
Betygsskalan ska vara målrelaterad och nationella betygskriterier ska finnas för det högsta, mellersta och lägsta betygssteget för godkända resultat, dvs. för betygsstegen A, C och E. Betygsvärdet ska fastställas enligt en skala där betyget E ges värdet 10 och värdet för varje betygssteg därefter ökar med 2,5. Högsta betygsvärdet blir då 20. För icke godkänt resultat, betyget F, ges även i fortsättningen betygsvärdet 0.
Propositionen gäller samtliga skolformer i barn- och ungdomsskolan samt vuxenutbildningen.
Den nya betygsskalan bedöms kunna införas i grundskolan och gymnasiet läsåret 2011/2012.
www.regeringen.se/sb/d/10408/a/115030
www.regeringen.se/sb/d/10003/a/115617