Ny bog om voksnes læreprocesser

 

Bogen beskriver de voksne i voksenundervisningen, deres forudsætninger og motivation for at deltage i uddannelse, når de har behov for det. Den beskriver, hvad læring helt grundlæggende er, og voksnes motivation og ambivalens over for læring. Bogen beskriver, hvordan man kan fremme transfer – det vil sige omsætning af det, der læres, til den konkrete anvendelsessammenhæng. Her er underviserens voksenpædagogiske kompetencer afgørende.
Bogen er skrevet af Bjarne Wahlgren, professor i voksenpædagogik og leder af Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK).

Wahlgren (2010). Voksnes læreprocesser – Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. Akademisk Forlag. Se: www.akademisk.dk