Ny dansk folkeoplysningslov vedtaget

 

En væsentlig ændring er, at kommunerne nu pålægges at nedsætte udvalg, der sikrer folkeoplysende virksomheders medindflydelse udformning af området. Dansk folkeoplysnings samråd udtrykker, at de er glade for den nye lov, selvom de ikke opfylder alle ønsker, bl.a. ændringer af økonomiske tilskud. Der er derfor i DFS tilfredshed med, at der åbnet for yderligere ændringer næste år.

Download folkeoplysningsloven: HTML 
Download folkeoplysningsudvalgets rapport: HTML
Læs kommentarer og vurderinger af den nye lov på DFS’ hjemmeside