Ny digital tjänst i finska och svenska för invandrare

Utbildningsstyrelsen har 2008–2013 administrerat ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden där man tagit fram en ny lärmiljö för invandrare. Med hjälp av tjänsten kan invandrare studera finska eller svenska i en öppen lärmiljö på webben.

 

Skolor kan utnyttja tjänstens material i undervisningen och föra över det till egna läroplattformar. Genom att använda tjänstens verktyg kan lärarna bearbeta materialet så att det passar olika studerande och studerandegrupper.
 Studiematerialet är mångsidigt och kan användas både för att lära sig vardagsspråket och det språk som behövs i arbetslivet. Studeranden kan också träna läs- och skrivförmågan och testa sin språkkunskap i tjänsten. 

Läs mera: Oph.fi
 E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi