Ny direktør for Arbeidslivets utdanningssenter

Sveinn Aðalsteinsson er ansatt som direktør for Arbeidslivets utdanningssenter.

 
Sveinn Aðalsteinsson. Sveinn Aðalsteinsson.

Sveinn tiltrådte den nye stilling 1. juni 2016 etter Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir som holdt opp på grunn av alder. Sveinn har de siste 10 årene være direktør for utdanningsfondet Starfsfl og før det rektor for Gartnerskolen ved Reykir senere Islands Landbrukshøyskole. Sveinn har MS grad i siviløkonomi fra Islands Universitet og Ph.D. i biologi fra Lunds Universitet.

Mer på islandsk

SveinnAdalsteinsson504x802.JPG