Ny direktör för Nordiska rådet

Britt Bohlin, landshövding i Jämtland, Sverige, blir ny direktör för Nordiska rådet till årsskiftet. Hon blir därmed rådets högsta tjänsteman med sekretariatet i Köpenhamn som arbetsplats. Som direktör i Nordiska rådet ska Britt Bohlin bidra till att sätta de aktuella och framåtriktande frågorna på de nordiska parlamentarikernas dagordning.

 

- Britt Bohlin har en solid politisk bakgrund och har visat ett ledarskap med imponerande resultat, säger Nordiska rådets nuvarande president Marit Nybakk, som var den som kunde slå beslutsklubban i bordet när Nordiska rådets presidium vid sitt senaste möte kom till punkten för beslut om ny direktör.
 Som landshövding i Jämtlands län har Britt Bohlin varit djupt inne i gränsfrågorna mellan Norge och Sverige, och hon säger sig ha upplevt samarbetet mellan de båda länderna som gott och intensivt.

Läs mer på Norden.org
 E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi