Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er vedtatt i Norge

 
Loven vil gi personer med nedsatt funksjonsevne et rettslig vern mot diskriminering. Loven inneholder også en tilgjengelighetsdel som gir en plikt til universell utforming av våre felles fysiske møteplasser og omgivelser.
Du kan lese mer her www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298