Ny erhvervsskolereform indfører adgangskrav og nye uddannelser

Den 24. februar 2014 vedtog regeringen sammen med et bredt flertal i folketinget, hvor kun Enhedslisten stod uden for, reform af erhvervsuddannelserne. Reformen er et led i regeringens mål om at 25 % flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020.

 

Reformen omfatter blandt andet krav om bestået dansk og matematik som forudsætning for at blive optaget på en erhvervsuddannelse samt etableringen af to nye uddannelser: en erhvervsuddannelse for voksne over 25 med minimum to års relevant erhvervserfaring, bestående af et standardiseret uddannelsesforløb uden grundforløb og praktik og en kombineret ungdomsuddannelse for 15-24-årige, der mangler de nødvendige faglige, sociale eller personlige kompetencer til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Endvidere åbnes der med EUX-forløb mulighed for at unge kan tage en gymnasial uddannelse samtidig med en erhvervsuddannelse.
Både LO og Dansk Erhverv har taget positivt imod reformen, herunder indførelsen af adgangskrav og muligheden for at opnå gymnasialt niveau i forbindelse med erhvervsuddannelsen

Læs mere om reformen på Uvm.dk
Læs hele aftaleteksten: PDF