Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

 

 
20-02-2013

Gymnasiereformen indebærer hovedsaglig, at alle gymnasieale uddannelser er ligestillede. Der er seks forskellige studieretninger med hver sin profil at vælge imellem, som alle omfatter fællesfag, studieretningsfag og valgfag. Fem af studeretningerne er tre-årige uddannelser, imens den sjette er en to-årig studieforberedende uddannelse, som især har voksne over 18 år som målgruppe. Erhvervsuddannelsreformen indebærer, at lærlingeuddannelserne er organiseret på lignende måde som de gymnasiale uddannelser med otte forskellige studieretninger at vælge imellem. Begge uddannelsesreformer sætter kompetencer i fokus.

Læs mere på færøsk om gymnasiereformen på: http://breyt.net/ og erhvervsuddannelsesreformen på www.mmr.fo/Default.aspx?pageid=19110