Ny erhvervsuddannelsesreform i kraft

 

Reformen af erhvervsuddannelserne indebærer bl.a. mere og bedre undervisning, oprettelse af et særligt voksenspor nye, så uddannelsesforløb rettes mod henholdsvis unge og voksne samt bedre muligheder for at tage en gymnasial eksamen sammen med sin erhvervsuddannelse. Der er indført et nyt adgangskrav om at have mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve eller en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.

Udførlig information om erhvervsuddannelserne efter reformen