Ny finanslov – 143,3 millioner kroner til nye initiativer

 
Initiativer der fremmer motivation, styrker rekruttering til og gennemførelse af uddannelser, forsøgs- og udviklingsmidler til udvikling af pædagogik og uddannelsesmiljøer på erhvervsuddannelserne, kvalitetsudvikling af uddannelserne på professionshøjskolerne, styrkelse og målretning af vejeledningsindsatsen er nogle af de områder, der bevilges penge. Målet er bl.a. øget kvalitet, mindre frafald og hurtigere gennemførelse af uddannelser. Desuden øges bevillingen til EVA (Danmarks evalueringsinstitut), med henblik på hurtigere akkreditering af nye uddannelser.
Læs mere på UVM’s hjemmeside:
www.uvm.dk/For%20institutioner/Nyheder/For%20institutioner/IS/2008/Nov/081111%20Ekstra%20penge%20paa%20finansloven%20for%202009.aspx